Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Vilka arbeten kan komma i fråga?

Vilka arbeten kan komma i fråga?

Ja som synes finns det många uppgifter att göra inom partiet och fler kommer det att bli. Alla som arbetar med detta kommer att vara anställda genom DIS. Min tanke är den att när partiet tar fart så kommer vi att rösta fram vilka som kommer att behövas till de olika uppgifterna. Rätt person på rätt plats så att säga.

Vilka som blir röstförmedlare, delegater, hjälparbetare som ser till att alla får lära sig hur man röstar, hittar frågorna, samt hur man ställer frågor etc.
Det ska finnas folk som kan svara direkt på hur man härifrån går vidare, riktlinjer till hur man kommer i kontakt med de olika nämnderna osv.
Jo det är ett stort arbete som kräver ansvar, men här är det inte meningen att allt ska ligga bara på en person.

Det finns redan en fungerande kommunal service som naturligtvis kommer att fortsätta sitt arbete, men det ska vara insyn och möjlighet till förändringar om invånarna vill det.

Vi kan ingenting göra innan valet. Men efter det att vi har tagit plats, så kan vi börja med att arbeta för det vi brinner för. Att kommunen ser till att alla frågor kommer fram och når fram till invånarna, att förmedla dessa på kommunsidan så att det blir lättöverskådligt är en önskan.
Går det inte, så får vi ordna det själva.
Att det finns arbetare som förmedlar dessa öppet till skolor, sjukhus och äldreboenden osv.
Alla därtill som arbetar med datorarbetet, samt partiets andra fortlöpande uppgifter som kassör, revisorer, sekreterare osv.
Det blir mycket och många arbeten kring det hela, men som jag sagt. Det blir samtidigt ett roligt arbete, för vi blir om inte pilot, så det parti som står först när världen öppnar sig och kommer sedan. Vi lever i en förändringens tid och vad vore bättre om vi inte vore där redan?