Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Internetröstning


Man kan inte rösta via internet eller med e-legitimation vid val i Sverige. Inte heller finns röstningsmaskiner i vallokalerna eller röstningslokalerna.
Men frågan utreds just nu.

Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av delar av valsystemet. Kommittén ska, bland annat, överväga om det bör införas ett elektroniskt röstningsförfarande vid allmänna val och folkomröstningar.
Utredningen ska redovisa sina överväganden i denna del senast den 15 mars 2013.