Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Mötesordlista bl.a.

 • Här nedan, så finner ni Nynäshamns kommun med länkar till dagordningar, Webb-TV och vidare fakta om kommunfullmäktige.

  Nynäshamns kommun

 • Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i svenska kommuner, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen.
  Ledamot av kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal.

   

  5 kap. Fullmäktige

  Antalet ledamöter och ersättare
  1 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha.
  Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst
  31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller därunder och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder,
  41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare,
  51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 röstberättigade invånare,
  61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och
  71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare.
  I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000 röstberättigade invånare skall dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101.


  Många ord är svåra och ibland omöjliga att förstå.
  Här nedan finns en ordlista till de vanliga politiska orden.