Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Stadgar

 • AD Stadgar


 • Här kommer länken till Aktiv Demokratis stadgar att finnas, just håller man på att korta ner den för att göra den mer lättläst och försåelig.

  Men det viktigaste är detta:
  Aktiv Demokrati driver inte någon egen politik.
  De invalda i kommunen driver inte några egna frågor.
  Personer på valsedeln ska inte drivas av en vilja politisk karriär eller att få uttryck av sina egna frågor.
  Aktiv Demokrati är folkets röst och politiken bestäms helt och hållet genom flytande demokrati.
  Ledamöter kan enbart läsa upp tal som röstats fram, eller i övrigt enbart redogöra för resultaten av de direktdemokratiska omröstningarna.
 • Ideologi


 • Aktiv demokrati Nynäshamn, DIS har en tydlig ideologi. Att öka graden av demokrati i Nynäshamn. Den tekniska utvecklingen har hunnit mycket längre än den politiska. Nu är det dags att med informationsteknikens hjälp skapa ett öppnare och mer engagerat samhälle.

 • Vad innebär en ökad demokrati?


 • Antalet beslut som fattas genom demokratiska omröstningar multiplicerat med antalet personer som är med och röstar?
  T.ex. att i Nynäshamn röstar ungefär 20.000 personer i kommunalvalet vart fjärde år och 50 folkvalda personer röstar ytterligare c:a 150 gånger/år i olika sakfrågor.
  Tillsammans blir det 12500 röster/år.

  Med DIS ökar graden av demokrati. Anta att 100 frågor/år går till omröstning på nätet och bara 125 deltagare röstar i varje fråga. Då fördubblas antalet röster/år, från 12500 till 25000!

 • Vår strävan


 • DIS strävar efter att ge allmänheten i Nynäshamn den insyn och delaktighet i politiken som borde vara självklar i en demokrati.

 • Delegering


 • En delegat är en rådgivare som du ger rätten att rösta åt dig i utvalda frågor där du själv avstår från att rösta. En delegat kan vara en individ, organisation, politiskt parti eller ett datorprogram som du använder för att komma fram till ett beslut helt enligt dina egna kriterier.
  Delegatens beslut kan inte ändras under den sista tiden före omröstningens slut. På så vis får du en extra chans att uppmärksammas på ifall den delegat du valt inte uppfyller dina önskemål. Du kan när som helst ta över och själv rösta. I alla frågor där du själv röstar räknas din röst istället för delegatens röst. Du kan även delegera till olika grupper i olika frågor. Du kan exempelvis ha en delegat i miljöfrågor, en annan delegat i familjefrågor, en tredje i arbetsfrågor, osv.
  Motivering
  Vi överlåter ofta beslutsfattande till de vi tror kan ta bättre beslut än oss själva. Vi kan känna igen de som är bättre pålästa, har större kompetens i frågan och som vi har ett förtroende för.
  Med förbättrad informationsteknologi kan vi lättare hitta och utvärdera individer och organisationer.
  Vi kan se vad de har för kunskaper och kompetenser. Vi kan läsa utlåtanden och utvärderingar från andra parter och vi kan undersöka dess handlande i andra ärenden.
  Dessa uppgifter kan sammanställas och presenteras. På så vis kan var och en av oss få en tydlig bild av hur bra en viss individ eller organisation kan fullgöra en specifik uppgift.


  Du väljer själv hur mycket tid och engagemang du vill lägger ned. Du kan överlåta verksamhet och beslut till de som har kompetensen inom respektive område. Men du kan fortfarande när som helst själva gå in och medverka. Du kan när som helst flytta din delegering till en annan part eller helt ta tillbaka den.
  På så vis kan institutioner byggas upp av organisationer som tillsammans har förtroendet av befolkningen. Men dessa kan när som helst kompletteras eller till och med bytas ut om det visar sig att de inte gör ett bra jobb eller om det finns ett bättre sätt.