Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Idag ägs den kommunala....

dag ägs den kommunala revisionen av kommunpolitikerna och de skriver själva under revisionsberättelsen?
Ja, de reviderar med andra ord sig själva med förtroendevalda revisorer som oftast är lekmän.
Det vill säga att de har ingen formell ekonomisk utbildning.
Deras uppgift är att granska hur kommunerna uppfyller sina mål.

Det är viktigt att få medborgarna att delta och bidra i den utvärderingen och problemformulering när själva problemet i den kommunala servicen och verksamheten uppstår. Själva missnöjet kommer då att kanaliseras och leda till förbättringar.

Politik ska handla om samarbete.

Mycket hjälp av innehållet här har jag fått från, Föreningen För DirektDemokrati i Stockholm (FFDD). Samt Demoex och Knivsta.nu.
Det finns hur mycket som helst angående Demokrati och demokratins olika politiska inriktningar.

Det är viktigt att vi talar och diskuterar med varandra, om hur vi vill ha det i vår kommun. Hur vill vi att den ska se ut och framförallt: Hur vi vill att våra efterlevande ska känna och tänka om vi inte gör något?