Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Kommun.

Det politiska styret i en kommun är uppbyggt genom ett direktvalt kommunfullmäktigeval som väljs på samma sätt och på samma dag som riksdagen med partival. Under kommunfullmäktige finns styrelsen (eller som den oftast kallas: kommunstyrelsen) som sköter det övergripande löpande politiska arbetet och därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter kommunens åtaganden inom olika områden.

Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar med anställda tjänstemän som skall verkställa politikernas beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Så fungerar det idag!
Men med ett mer folkligt styre, så är det vi invånare som själva fattar besluten, vilka som ska företräda oss i frågorna eller om vi vill företräda själva i någon fråga.
Vid beslut är det den breda massans beslut som efterlevs.