Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

AD Nynäshamn DIS

DIS som AD.
AD Nynäshamn - DIS


Detta är kortfattat vad DIS Nynäshamns hemsida kommer att handla om. 
Iom att vi inte riktigt vet om AD Nynäshamn ska ha en egen hemsida eller en sida som ingår i Aktiv Demokrati, så får en blogg räcka så länge. Har man frågor så är det bara att kommentera till bloggen på höger sida under
Varför direkt demokrati
, så ska jag svara där så gott det går.
Under våren så kommer jag att ordna ett möte på radiokakan där jag svarar och förmedlar vad som är på gång inom AD Nynäshamn, DIS. Hur vi kommer att gå vidare samt hur vi ska bemöta utmaningarna vi står inför. Jag meddelar här och på FB när det blir dags.

Vad har Aktiv Demokrati för politik?
Detta är mycket bra och viktigt för oss människor som vill se förändring i politiken, att den blir ren, saklig och lika betydelsefull som trovärdig! AD visar också på hemsidans förstasida hur enkelt det är att rösta i en fråga.
Så när ni har röstat klart i kommunvalet så väljer ni AD även till riksdag så klart.
För vi vill väl också vara med i sakfrågorna i riksdagen?

Aktiv Demokrati

Flytande demokrati förenar det bästa mellan representativ och direkt demokrati. Det är en mer dynamisk demokrati än dagens modell med partier och block. Begreppet används oftast för att beteckna en direktdemokrati med delegering

Det som står på dessa sidor är vad ett AD parti i den sanna demokratins tecken kommer att ge dig. Alla organisationer som små partier, samt dina efterlevande och hela Nynäshamns invånare i framtiden.
Genom Aktiv Demokrati Nynäshamn, DIS.
Så kommer alla i kommunen enklare kunna lägga fram sina egna förslag, åsikter och idéer.

Vi får då äntligen gehör för dem, genom att alla är involverade.
ENDAST DJUR BEHÖVER LEDARE!Anne Marie Pålsson (M). Knapptryckarkompaniet. Kvinnan som var upphovsman till införandet av pigor i Sverige.