Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringen har tre mål.

Att värva nya deltagare, att locka väljare och att sprida direktdemokrati och kunkapen om kommunens politik.

Målgruppen är i första hand Internetanvändare och politiskt intresserade invånare.
Målet här är att partiets information ska vara aktuell och lätt att ta till sig.

Vi strävar efter ett genomtänkt och konsekvent bild- och skriftspråk.