Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Medborgarförslag.

Medborgarförslag

Medborgarförslag och/eller folkinitiativ i all ära, men för att få möjlighet att påverka beslut utan att på varje initiativ och/eller möte samla ihop 10% av väljarna. Så har man mycket större chans att påverka med AD Nynäshamn.
Som på Lidingö efter det att man samlat ihop underskrifter, nej då behöver bara kommunstyrelsen samla två dredjedelar av styrelsen för att upphäva omröstningen?

Med AD, DIS får handikapp och andra organisationer, mindre partier och föreningar möjligheterna att tillsammans med andra snabbt komma med förslag och sedan rösta i sina intressen och hjärtefrågor.
Vi måste och kan göra, så att förändringar som nu behövs för gemene man snabbare kommer till beslut.