Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Marknadsföring

Förslag till detta.

Attribut (tröjor, knappar, banderoller)
trycksaker (flygblad, visitkort)

TV och radio
kulturevenemang (politisk teater, musiktävling)
tidningar - riks- och lokaltidningar

Internet - Facebook, Newsdesk mm