Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Kan representativ direktdemokrati vara något?


Kan representativ direktdemokrati vara något?


Frågan är hur vi ska vidga demokratin?
Direktdemokrati är en väg.

Med dagens representativa demokrati vet makteliten vilka de kan kapa av huvudena på, vilka politiker de kan muta, vilka politiker de kan utpressa genom att spara snaskiga detaljer o.s.v.

Med direktdemokrati blir det svårare att noppa av huvudena på motsträviga politiker som inte gör som de blir tillsagda.
Så det sista de riktiga makthavarna vill ha är mer direktdemokrati – de vill fortsätta dagens charad av "representativ demokrati" som inte är något annat än en skendemokrati.


I dagens politiska system är politikerna röstboskap åt makten. Men går det inte att vända på? Dvs göra t.ex Riksdagsledamöter till folkets valboskap (vilket är vad de borde vara).

Läs mer om vad ett nytt penningsystem skriver. 

Eller:
Företag och de människor som är verksamma däri är redskap och verktyg i processen att omfördela resurser från fattiga till de rikaste genom att skyffla tillgångar uppåt i hierarkin. Genom att skapa skulder blir bankerna systemets viktigaste kugghjul – förutsättningen för ökad exponentiell tillväxt genom konsumtion. Visserligen kan inte bankerna skapa skulderna utan att det finns en efterfrågan på krediter, men när ett helt samhälle och dess individer ständigt tillförsäkras att föreliggande system kommer att bestå, t ex genom att man kopplar kommande pensioner till det, så lär sig människor att känna tilltro till det. När lönearbetena decimeras – nu även tjänstemännens arbeten som vi kunnat se på senare tid – så minskar den allmänna förmågan att ”betala tillbaka” sina bolån till bankerna. Eftersom bankerna inte lånat ut något som de annars skulle haft kvar i sina bankvalv, så innebär exekutiva auktioner och tvångsförsäljningar rena rama förtjänsten för bankerna – så länge de kan få ut ca 3% av den aktuella skulden. Det är nämligen så mycket som banken behöver för att skapa en skuld på vilket som helst belopp. Läs mer på  Lincolns eller Anders Limes blogg om detta. Begrunda och häpna över genialiteten! När bankernas exklusiva smörjmedel dock sinar så skär motorn ihop och vi närmar oss därför ”Peak parasite” (Lincolns begrepp).

Mer om detta på Autentopia Blogg