Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Andra föreningar, partier, organisationer o.s.v.

Genom AD Nynäshamn DIS, så kommer organisationer och andra olika föreningar. Samt "små partier", att i kommunen, enklare kunna lägga fram sina egna förslag och idéer, för att få gehör för dem genom att alla invånarna i Nynäshamn är involverade.

Här har vi en viktig fråga att ta upp. När det handlar om de som bor i Nynäshamn på fritiden, de s.k sommar boendes.
I vilken grad bör man, om det går att få vara med i röstandet i DIS?
Här finns ett underlag för många frågor att diskutera i framtiden.