Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Vilken information kan behövas på hemsidan och vad kan vi göra?


Beställa infomaterial från partiet ska gå.
Samt att ge bidrag kanske?

Prata med TV Nynäs om samarbete, kanske sakfrågorna kan läggas ut även där så invånarna enkelt kan se vad som är på gång? Många har ju lokaltv.
Vore säkert bra och intressant även för Nynäs TV.

Ha god kontakt med Nynäshamnsposten.
Förslagen hoppas jag kommer att hagla, precis som idéerna kring kommunens sakfrågor samt diskussioner kring dessa.
En stor möjlighet för NHP att vara med.Ordna med olika grupper som arbetar med AD Nynäshamn DIS.